Stans velferdsprofitørene!

Våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.

Kommentar fra aksjonsgruppa: Et sammensatt utvalg satt sammen av en side

Innlegget sto på trykk i Sandefjords Blad 19.07.2019 Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service og Handel går høyt og hardt ut mot Fagforbundets Merete Dahl i et forsvar for kommersielle velferdsaktører. Foruten en useriøs sammenligning mellom kommersielle aktører i velferden og utviklingen av oljesektoren, presterer hun å omtale gjengen bak rapporten «Morgendagens utfordringer – behov for…

Les mer

Innlegg fra aksjonsgruppa: Rosemaling fra Private Barnehagers Landsforbund

Debatten om profitt i private barnehager raser i både riks- og lokalmedia. I Horten-avisen Gjengangeren utviklet det seg en diskusjon om kommersielle barnehager mellom lokale SV-representanter og Private Barnehagers Landsforbund. Som et innlegg i denne debatten trykket avisen følgende kommentar fra aksjonsgruppemedlem Eirik Riis Mossefinn:  I en kommentar fra Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers…

Les mer

LO-sjefen: – Kommersialisering går utover de ansattes arbeidsvilkår

Da FAFO la frem sin rapport «Velferd på anbud – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken» kommenterte LO-leder Hans Christian Gabrielsen funnene. Her la han særlig vekt på hvordan de ansatte blir skadelidende av kommersialisering av velferdstjenester.  – Vi i LO mener at velferden sikres best gjennom offentlig eierskap og offentlig drift. Derfor er det…

Les mer

Stendi-topper involvert i utleie av omsorgsboliger til eget selskap

Utleie til kommersielle omsorgstilbydere har blitt marked for finansspekulasjon. Avisa Nordlys har avslørt hvordan flere ledere i omsorgsgiganten Stendi har kjøpt og solgt eiendommer for millionsummer – eiendommer som deres egen arbeidsgiver leier inn som omsorgsboliger.  I reportasjen kommer det blant annet frem at den tidligere regionlederen i nord, Håkon Melseth, har solgt sitt eget…

Les mer

Ny bok om privatskoler fra medlemmer av aksjonsgruppa

Annika Sander og Eirik Riis Mossefinn fra aksjonsgruppa gikk på den private høyskolen Westerdals da Dagens Næringsliv avslørte hvordan eierne forsøkte å hente ut 105 millioner kroner fra skolen. Nå har de skrevet boken Privatskoleparadokset om det norske privatskolesystemet. – Da vi fikk vite at det var to finansbrødre som eide skolen, samtidig som det…

Les mer

Norlandia-eier «hater når folk er sykemeldte»

På et arrangement ved Univeristetet i Tromsø i slutten av mai var Norlandia-sjef og velferdsmilliardær Kristian Adolfsen tydelig på hva han tenker når hans ansatte er sykemeldte, skriver Nordlys. – Vi hater dem som er sykmeldte. Ikke dem som er ordentlig syke, det er greit. Men det er jævlig mange som har vondt i viljen.…

Les mer

Ny pamflett ute nå!

I den nye pamfletten Velferd uten profitt: Fakta og argumenter mot velferdsprofitørene løfter vi frem fem hovedargumenter for velferd uten profitt og presenterer situasjonen innen de ulike velferdssektorene. Pamfletten er nyttig lesning for alle som er nysgjerrig på striden om velferdsprofitørene, og – ikke minst – for alle som vil gjøre velferd uten profitt til…

Les mer

Podcast-episode med Royne fra aksjonsgruppa

Royne Berget fra aksjonsgruppa bak kampanjen Velferd uten profitt 2019 har blitt intervjuet i podcasten «Bergstø og bra folk». Royne er leder i en ideell familieeid barnehage. I podcast-episoden forteller han om konsekvensene av de kommersielle barnehage-kjedenes makt. Hør intervjuet med Royne her: De store kommersielle barnehagene har dårligere bemanning konsekvent.  

Les mer

Kampanjen kommenterer ny barnevernsrapport

En ny Fafo-rapport om barnevernet viser at det er stor forskjell i lønns- og arbeidsvilkår og pensjon mellom kommersielle og offentlige aktører. Annika Sander, koordinator for kampanjen Velferd uten profitt kommenterer rapporten i Dagens Perspektiv. – Utredningen fra Fafo tydeliggjør utviklingen med at kommersielle aktører øker og tar stadig større markedsandeler, sier Sander. – Grunnen til at…

Les mer

Aksjonsgruppa svarer Norlandia

Linda Hægdahl og Renie Engeseth, fra aksjonsgruppa bak kampanjen Velferd uten profitt har begge jobbet for Norlandia Care og har sett og kjent på hvordan kommersielle sykehjem ser ut fra innsiden.  I kronikken «Ikke undergrav oss Norlandia» svarer de på Riikka Aubert, landdirektør i Norlandia, sitt innlegg «Private gir økt kvalitet i eldreomsorgen». – En brutal personalpolitikk har…

Les mer