Kampanjen 2017

Kampanjen «Velferd uten profitt» var en partipolitisk uavhengig kampanje som gikk i forkant av Stortingsvalget 2017, med mål om å sette en stopper for velferdsprofitørene. 

Budskapet til kampanjen var et ønske om velferd uten profitt – der skattepengene til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, ikke av aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet.

Kampanjen ble satt i gang av aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene». En gruppe hvor alle medlemmene har hatt egne erfaringer med, eller har spesiell kunnskap om, konsekvensene av å slippe aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet inn i velferdstjenestene. Kronikken «Stans velferdsprofitørene!», som ble skrevet av medlemmene i aksjonsgruppa, markerer staren på kampanjen. Les kronikken her.

Kampanjens sekretariat ble driftet av For Velferdsstaten og Manifest Tankesmie.

Aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene»:


Linn Herning

Daglig leder i For velferdsstaten og forfatter av boken Velferdsprofitørene.
linn.herning[at]velferdsstaten.no


Geir Kjetil Sandve

Forelder i barnehage som ble konkurranseutsatt. Har skrevet debattinnlegget «Verdien av et fang å sitte på» i Aftenposten.


Asbjørn Sagstad

Sosionom, diakon og sentralstyremedlem i Det Norske Diakonforbund. Les mer om Asbjørns engasjement mot velferdsprofitt her.


Annika Sander

Journalist og tidligere student ved Westerdals. Hun har skrevet debattinnlegget «Westerdals-studentene er ført bak lyset» i Natt og Dag sammen med medstudent Eirik Mossefinn.


Birgit Berg

Pensjonert sykepleier og tidligere tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund ved Midtåsen sykehjem. Har engasjert seg mot kommersiell overtakelse av arbeidsplassen.


Eirik Mossefinn

Tekstforfatter, og tidligere student ved Westerdals. Har sammen med Annika Sander engasjert seg i Westerdalssaken.


Heidi Simensen

Styrer i foreldreeid barnehage. Har skrevet kronikk om kommersialisering av barnehager på barnehage.no.


Ida Søraunet Wangberg

Utreder i Manifest tankesmie og forfatter av pamfletten På anbud. Konkurranseutsetting og kommersialisering av velferdstjenester for utsatte grupper.


Kenneth Arctander Johansen

PhD-kandidat i sosialt arbeid.


Sturla Haugsgjerd

Skribent og aktivist. Har skrevet debattinnlegget «Velferdens pris» i Dagbladet.


Tilde Broch Østborg

Lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Stavanger Universitetssykehus. Har skrevet debattinnlegget «Vi driver sykehus – ikke pølsebod, Hagen!» i Aftenposten.


Trine Kielland

Styrer og daglig leder i en foreldredrevet barnehage i Tromsø.