Stans velferdsprofitørene!

Våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.

Sparer vi milliarder på private?

«Sparer vi milliarder på private?» Helene Bank i For Velferdsstaten, stikker hull på myten fra Virke om at 4 milliarder kroner kan spares ved bruk av private i omsorg. Sparetallet dukker nok ukritisk  opp i valgkampen, spår Bank i dette innlegget i Klassekampen (11.7.17) «Sparer 4 mrd på å bruke private», melder NTB i Klassekampen…

Les mer

Magiske innsparingstall fra Private Barnehagers Landsforbund

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang publiserte i mai 2017 en rapport, utarbeidet for Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som konkluderte slik: «Beregningene viser at det offentlige har spart i gjennomsnitt 2,15 milliarder kr hvert år de siste 9 årene på å tilby barnehageplasser i privat regi.» Høres det for godt ut til å være sant? Det er det.…

Les mer

Historien om velferdsprofitørene – steg for steg

Synes du at det er vanskelig å følge med på velferdsdebatten? Ta det med ro – Ida Søraunet Wangberg guider deg gjennom historien om velferdsprofitørene. Debatten om velferdsprofitørene kommer til å prege valgkampen 2017. Her er derfor en kort innføring i hva det dreier seg om. Først må vi litt tilbake i tid: Før velferdsstaten ble bygd…

Les mer

88 prosent av velgerne vil begrense profitt i velferden

88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt, vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg. Det viser en meningsmåling Ipsos gjennomførte for Manifest Tankesmie i februar 2016. Bare 12 prosent av de som har tatt standpunkt sier seg enige i at «de kommersielle aktørene bør…

Les mer

Vinn debatten på 1-2-3!

I dag tjener velferdsprofitørene milliarder av skattekroner på å drive velferdstjenester for barn, eldre og syke. Hvorfor stemmer det ikke når de påstår at privatisering gir bedre og billigere tjenester? Hvorfor er det feil når de sier at privat profitt ikke går på bekostning av bemanning eller ansattes lønn, pensjon eller arbeidsvilkår? Våre skattepenger til…

Les mer

Misvisende om kvinnelige gründere

Av Ida Søraunet Wangberg fra aksjonsgruppa «Stans Velferdsprofitørene» Venstre-leder Trine Skei Grande hevdet i en debatt om kommersielle barnehager på NRKs Politisk kvarter 30. mai at 90% av barnehagegründerne er kvinner, og at et profittforbud i barnehagesektoren er kvinnediskriminerende fordi det vil ramme arbeidsplassene deres. Men er det virkelig sånn at 90 % av kommersielle…

Les mer

Frykter for de små

Heidi Simensen i aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene» har denne uken deltatt på landsmøtet i Private Barnehager Landsforbund (PBL). Hun leder en liten foreldredrevet barnehage i Midtre Gauldal og er bekymret for kommersialiseringen av barnehagesektoren vil føre til at barnehager som hennes skal forsvinne. –  Min bekymring er at den utviklingen vi ser vil gå ut over…

Les mer

Velferdsprofitører perler ikke hjerter

Lina Aas-Eng, som tidligere har skrevet om å ha barnet sitt i en kommersiell barnehage, hadde dette innlegget i Dagsavisen i forrige uke: Jeg tror Jørgen Kjørvens tekst «Jeg er en velferdsprofitør» i Aftenposten var en tankevekker for dem som måtte tro at alle private barnehager er feil. Derfor er det så synd at Høyres…

Les mer

Streiker for en anstendig pensjon

163 ansatte i Akasia-barnehagene i Bergen har vært i streik siden 5. mai,  og i dag ble ytterligere 43 ansatte tatt ut.  Årsaken er at Akasia har meldt sine ansatte over i en innskuddsbasert pensjonsordning. Akasia Barnehage AS driver 20 barnehager i Bergen og eies av Bergen Kirkelige Fellesråd. Selskapet er organisert som mange av de andre kommersielle…

Les mer

Latterlig lønnsøkning på Unicares sykehjem i Oslo

Lønnsoppgjøret for Unicare sine sykehjem i Oslo viser hvordan de kommersielle selskapene profitterer på lavere lønn til de ansatte. – De bruker penger til å kjøpe opp ny virksomhet og til konsernbidrag. De får til og med tilført ekstra midler fra kommunen hvert år til lønnsutvikling. Men hver gang vi kommer til lønnsoppgjøret, er de blakke,…

Les mer