Stans velferdsprofitørene!

Våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.

Ingen skal dø alene i Norge

Jeg heter Birgit Berg og har vært sykepleier i 43 år. Vi kom fra et lite sykehjem, Nordstrandhjemmet. Godt samhold, god faglig stab og godt bemannet. Dette ble lagt ned da det var gammelt og holdt ikke dagens krav. Et nytt sykehjem ble bygget i samme området, Midtåsenhjemmet. Vår nye arbeidsgiver ble Attendo. Vi fikk flere…

Les mer

– Feil å gi barnevernsaktører insentiver til å kutte i kvalitet til ungdommene og sikkerhet for ansatte

Av Kenneth Arctander Johansen i aksjonsgruppa Stans velferdsprofitørene. Da jeg ble spurt om å bli med i aksjonsgruppa Stans velferdsprofitørene var jeg ikke i tvil. For noen år siden arbeidet jeg ved en relativt stor kommersiell barnevernstjeneste. Virksomheten hadde i fleste tilfeller 1-1 bemanning (en ungdom, en voksen) på avdelingene og vi jobbet en såkalt 3-7/4-7…

Les mer

Velferdsprofitører – en definisjon

Velferdsprofitør er et begrep sammensatt av «velferd» og «profitt». Profitt  er en økonomisk fordel som realiseres når inntekter fra en forretningsvirksomhet overstiger kostnadene [1].  En velferdsprofitør er en aktør som eier et eller flere profittsøkende selskap innen skattefinansiert velferd (public-pay-market) på vegne av velferdsstaten. Hovedformålet med virksomheten er kapitalavkastning – profitt, som indikert i blant annet aksjeloven. Forretningsområdet er offentlig finansierte velferdstjenester.  Formålet er således ikke velferd…

Les mer

Velferd er ikke marked!

Linn Herning svarer NHO-direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i debatten om velferdsprofitører. I et innlegg 9. august hevder administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn, at de ønsker debatt om velferdstjenestene velkommen. Men de vil ikke diskutere eierskap og driftsformer. Det vil derimot vi. For det er forskjell på om velferdstjenester drives av ikke-kommersielle aktører som kommuner…

Les mer

Svensk utredning om profitt i velferden

I november 2016 ble det lagt fram en svensk offentlig utredning som beskriver framveksten av private utførere i de «myke» velferdstjenestene; helse, utdanning og omsorg. Dokumentet som heter «Ordning och reda i välfärden» er på 850 sider, og gir en grundig dokumentasjon på konsekvensene av kommersialiseringen i svensk velferd.  Her kan du lese et sammendrag av…

Les mer

De skjulte kostnadene

«Hva koster det egentlig å sette ut tjenester i privat regi?» Helene Bank i For Velferdsstaten forklarer hvordan de som ønsker å privatisere og konkurranseutsette offentlige tjenester, ofte snakker om at konkurranse fører til innovasjon og mangfold, men at fokus på å spare penger vanligvis er avgjørende, i dette innlegget i Klassekampen (24.7.17)  Et spørsmål som ofte mangler i…

Les mer

Profitt i velferden blir valgkampsak

Linn Herning sammenfatter de siste turene i velferdsdebatten, og gir deg en oppdatering om kampanjen «Velferd uten profitt». Profitt i velferden er nå også av kommentatorer og lederartikler i mediene anerkjent som en av de store valgkampdebattene før høstens stortingsvalg. Samtidig ser vi at desperasjon og useriøse argumenter brer om seg blant velferdsprofitørene og deres…

Les mer

Velferdsprofitører er velferdsprofitører, uansett kjønn

I Klassekampen 12. juli hevder NHO-direktør Anne-Cecilie Kalteborn at majoriteten av private omsorgsbedrifter ledes av kvinner og at flere av dem også er gründere. I den samme saken antyder Kaltenborn at et forbud mot profitt ville ramme kvinner. Det mener vi er feil. Velferdsprofitører er eiere av selskap som levere tjenester til det offentlige, de er…

Les mer

Sparer vi milliarder på private?

«Sparer vi milliarder på private?» Helene Bank i For Velferdsstaten, stikker hull på myten fra Virke om at 4 milliarder kroner kan spares ved bruk av private i omsorg. Sparetallet dukker nok ukritisk  opp i valgkampen, spår Bank i dette innlegget i Klassekampen (11.7.17) «Sparer 4 mrd på å bruke private», melder NTB i Klassekampen…

Les mer

Magiske innsparingstall fra Private Barnehagers Landsforbund

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang publiserte i mai 2017 en rapport, utarbeidet for Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som konkluderte slik: «Beregningene viser at det offentlige har spart i gjennomsnitt 2,15 milliarder kr hvert år de siste 9 årene på å tilby barnehageplasser i privat regi.» Høres det for godt ut til å være sant? Det er det.…

Les mer